Par Mums

Mēs esam par efektīvu ekonomiku un taisnīgu sociālo politiku, sabiedrības integrāciju un konsekventu cilvēku tiesību ievērošanu. Mēs veidosim sabiedrību, kuru vieno patriotisms un savstarpēja cieņa, kur visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no sociālās izcelsmes, tautības, dzimtās valodas vai dzimuma būs vienlīdzības iespējas. Mēs esam par Latvijas neatkarīgu un neitrālu politiku.

 

Mēs esam par Latvijas pilsonības beznosacījumu piešķiršanu visiem nepilsoņiem, kuri to vēlas, sākot ar Latvijā dzimušajiem un pilsoņu ģimenes locekļiem.

 

Mēs esam pret pensijas vecuma palielināšanu un diskriminējošo attieksmi pret pensionāriem. Panāksim, lai vecuma pensijas apjoms būtu sākot no valstī noteiktās minimālās darba algas un augstāk. Pret pensijas vecuma palielināšanu un diskriminējošo attieksmi pret pensionāriem. Panāksim, lai vecuma pensijas apjoms būtu sākot no valstī noteiktās minimālās darba algas un augstāk.

 

Atlīdzināsim zaudējumus, kas nodarīti Latvijas tautai nepārdomātu un netaisnīgu reformu rezultātā, jāatdod parādus pensionāriem, maznodrošinātajiem, zemniekiem, skolotājiem, mediķiem u.c., uz kuru rēķina notika sāpīgās reformas.

 

Samazināsim ierēdņu skaitu valsts pārvaldē.

Mēs esam par Nacionālām interesēm.

Mēs esam par tautas vēlētu prezidentu.

 

 

Tautsaimniecība

Valstij ir jāizvēlas perspektīvas rūpniecības un lauksaimniecības nozares, kurām jāsniedz valsts atbalsts ar bezprocentu kredītu un nodokļu atvieglojumiem uz noteiktu laiku. Samazināsim pievienotās vērtības nodokli līdz 18%.

 

Panāksim, lai Latvijā ražotajiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodoklis būtu 5%.

 

Degvielai, alkohola un tabakas izstrādājumiem akcīzes nodokļu samazināšana.

 

Degvielas cenā iekļaut transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli.

 

 

Lauksaimniekiem – līdztiesīgus ražošanas un realizācijas nosacījumus ar Eiropas savienības dalībvalstīm. Atjaunosim cukura ražošanu Latvijā, īstenosim valsts programmu jaunu darba vietu radīšanai, samazinot reālo bezdarba līmeni. Palielinās dotācijas tradicionālajām lauksaimniecības nozarēm un garantēs valsts iepirkumu vietējai produkcijai, aizsargāsim savu iekšzemes tirgu.

 

 

Sociālā politika

Valsts sociālā palīdzība – individuāla un pietiekama, lai aizsargātu trūcīgos cilvēkus, pabalsti ģimenēm , kurām komunālie maksājumi pārsniedz 1/3 daļu no ienākumiem.

 

Bērnu pabalstu palielināšana.

Panāksim, lai pensionāriem pensijas būtu sākot no valstij noteiktās minimālās darba algas un augstāk.

 

Veselības nozares finansējuma palielināšana un medicīnisko darbinieku algu palielināšana.

 

 

Izglītības zinātne un kultūra

Valsts ir atbildīga par Latvijas multikulturālās sabiedrības mantojumu saglabāšanu. Noteikt pedagogiem un zinātniekiem valsts civildienesta algas un sociālās garantijas. Atbalstīsim kultūru un sportu tautas veselībai un jaunās paaudzes audzināšanai.

 

Panāksim, lai augstākajā izglītībā palielinātu budžeta vietas tajās profesijās, kuras nepieciešamas valsts attīstībai. (inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas, medicīnā u.c.).

 

Saglabāsim valstī kūlturvēsturisko mantojumu.

 

 

Valsts ārpolitika un drošības politika

Latvijas ārpolitika – līdzsvarota rietumos un austrumos, labas attiecības ar visām kaimiņvalstīm. Pilnībā atjaunosim sadarbību ar visām kaimiņvalstīm kultūras jomā un sakārtosim ekonomiskās attiecības ar kaimiņvalstīm. Atteiksimies no postošajām sankcijām, kuras noved tautu līdz nabadzībai. Sekmēsim Latvijas transporta koridora austrumi – rietumi infrastruktūras sakārtošanu.

 

Normalizēsim tranzīta attiecības ar visām kaimiņvalstīm, kas sekmēs Latvijas ekonomisko attīstību. Mēs esam pret bēgļu uzņemšanu, jo tas apdraud Latvijas drošību. Sadarbosimies ar starptautiskajām drošības struktūrām, ņemsim vērā jaunās realitātes pasaules drošības politikā.

 

 

Mūsu valdība

Vienkāršosim vīzu režīmu un robežu šķērsošanu.

Samazinot militāros izdevumus palielināsim medicīnas, policijas un tiesu finansējumus.

Apkarosim noziedzību, lai paaugstinātu iedzīvotāju drošību.

 

 

Valsts pārvalde

Mēs esam par godīgumu un atklātumu valsts un pašvaldību iestādēs, par iedzīvotāju tiesību ievērošanu, jāpalielina vēlētu pašvaldību finansiāla neatkarība un nozīme valsts pārvaldē. Uzsāksim reālu cīņu pret korupciju sākot ar korupciju valsts pārvaldē. Pilnā apjomā īstenosim Eiropas vietējo pašvaldību hartu.Parakstīties uz jaunumiem