Par Mums

Programmas „Eiroskeptiķi – Rīcības partija galvenās tēzes

 

„Eiroskeptiķi – Rīcības partija” vadās pēc Otrās Atmodas principiem: Latvijas brīvība, neatkarība, demokrātiskā izvēle, vienādas tiesības visiem Latvijas iedzīvotājiem. Mēs nedalām mūsu valsts tautu latviešos un krievos, pilsoņos un nepilsoņos , bijušajos komunistos un barikāžu aizstāvjos, kā to dara visas citas partijas. Atbalstot vēlētājus, mēs esam gatavi pildīt Latvijas kā neatkarīgas, neitrālas valsts, kas draudzīga attiecībā pret visām Eiropas un pasaules valstīm, atdzimšanas programmu.

 

Galvenie uzdevumi, kurus mēs atrisināsim, lai novērstu mūsu valsts katastrofu:

 • atbrīvosim Latviju no pazemīgās pakļautības eirokomisāru prasībām, kas apdraud Latvijas sabiedrības drošību un tradicionālās vērtības: kristīgo morāli, ģimeni un kultūru.
 • izstāsimies no NATO bloka, pieņemsim neitralitātes hartu (kā Šveice),
 • aizliegsim NATO militārās bāzes LR teritorijā un valsts budžeta tēriņus bruņojumam.
 • darīsim galu militārās histērijas kurināšanai mūsu sabiedrībā, kuru nomocījušas sociālās problēmas. NĒ mūsu valsts pārvēršanai par militāro poligonu pie Krievijas robežām.
 • izstrādāsim pārdomātu un sabalansētu valsts stratēģiju ārpolitikas un iekšpolitikas jomā.
 • pilnīgi atteiksimies no bēgļu pieņemšanas, kurus vajag atgriezt atpakaļ savās valstīs vai valstīs, kuras izraisija karu un nojauca cilvēku tradicionālo dzīvi. Mēs neesam pret musulmaņiem, mēs esam pret Latvijas un Eiropas islāmizāciju.
 • mainīsim valsts politiskās pārvaldes formu, padarot Latviju par prezidentāri parlamentāru republiku. Valsts prezidenta vēlēšanās jāpiedalās visai Latvijas tautai.
 • noteiksim bargu sodu par korupciju un kukuļiem īpaši lielā apmērā ar noziedzīgi iegūtā īpašuma pilnīgu konfiskāciju vainīgajām personām un viņu ģimenēm.
 • atgriezīsim apgrozījumā mūsu nacionālo valūtu – latu, bez kuras nav iespējama valsts patiesā neatkarība.
 • atjaunosim valsts monopolu uz tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.
 • atcelsim nāvessoda moratoriju pedofiliem un personām, kas pastrādājušas smagu noziegumu pret personību ar īpašu nežēlību, perversā veidā.
 • izstrādāsim tādu nacionālu programmu valsts ekonomikas daudzvektoru attīstībai, kas būtu atklāta kaimiņvalstīm Rietumos un Austrumos.
 • izstrādāsim sistēmu valsts finansiālā atbalsta (grantu piešķiršanas) sniegšanai perspektīvām zinātniskajām izstrādnēm.
 • uzlabosim uzņēmējdarbības vidi pilsētās, izlabosim pašreizējo vadītāju kļūdas investīciju piesaistīšanā no dažādiem fondiem ražošanas un sociālās infrastruktūras izveidošanas un atjaunināšanas jomā.
 • skolotājiem, augstskolu un koledžu pasniedzējiem, pirmsskolas bērnu iestāžu audzinātājiem ieviesīsim tiesības uz pirmstermiņa izdienas pensiju.
 • vismaz par trešdaļu samazināsim pašvaldību aparātus, kā arī visas municipālās struktūras, atstājot tikai tos, kuriem ir attiecīgas zināšanas, profesija un kvalifikācija.
 • ieviesīsim kriminālo un administratīvo atbildību bez noilguma termiņa pašvaldību deputātiem par visiem lēmumiem, kurus viņi pieņem.
 • likvidēsim visas apšaubāmās komisijas un nodaļas ar nenoteiktām funkcijām un nulles lietderības koeficientu; daudzo „padomnieku”, „palīgu” utt. amatus. Pašvaldībā un tās struktūrās jāstrādā izglītotiem speciālistiem, kas atbild par sava darba rezultātiem.
 • ieviesīsim municipālo struktūru darbiniekiem, tāpat kā pedagogiem un ārstiem, ikgadēju profesionālo atestāciju.
 • izveidosim lielu pilsētu pašvaldībās Sabiedrisko padomi, kurai būs tiesības sniegt eksperta vērtējumu konkrētiem projektiem, piedalīties iepirkumu un konkursu procedūrās, iecelšanā amatos pašvaldības struktūrās utt. Padomei tiks dotas tiesības bloķēt konkrētus lēmumus, pieprasīt to pārskatīšanu; izvirzīt vadošajos amatos kvalificētus speciālistus; iesniegt priekšlikumus budžeta veidošanas procesā, piedalīties visu pilsētai svarīgu jautājumu risināšanā. Padomē jāstrādā cienīgiem cilvēkiem uz brīvprātības pamata, lai izslēgtu jebkādas lobisma un materiālās ieinteresētības formas.

 

«Euroskeptiki – Ricības partīja». Mēs esam gatavi rīkoties: efektīvi, godīgi, sniedzot maksimālo labumu Latvijai. Mēs palīdzēsim mūsu tautai atgūt ticību taisnīgumam un mūsu Dzimtenes nākotnei. Mēs izdarīsim visu, ko solām.Parakstīties uz jaunumiem